Переваги біогазових станцій - AgroBiogas

  • Біогаз – відновлюване джерело енергії. Виробництво біогазу вирішує екологічну проблему наявних обсягів органічних відходів, що генеруються всіма виробничими та переробними підприємствами, одночасно надаючи можливість отримувати енергетичні джерела з відходів власного підприємства, виробництва, домогосподарства.
  • Універсальність з огляду на сировинну базу. Біогазові станції експлуатуються на будь-яких органічних відходах та у широкому спектрі їх сполучення, що робить біогазові технології універсальними та пристосовуваними до будь-яких територій та умов.
  • Широкий спектр подальшого використання біогазу. Виробництво біогазу надає широку гамму можливостей до його подальшого застосування: електрична й теплова енергія; біогаз, доочищений до біометану – аналогу природного газу; моторне паливо; подача доочищеного біогазу в газотранспортну систему.
  • Стабільність енергоносія. Біогазове виробництво визнано оптимальним балансуючим джерелом сонячних та вітроелектростанцій, що не можуть гарантувати покриття пікових навантажень протягом року.
  • Зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Реалізація й експлуатація біогазових станцій сприяє скороченню викидів парникових газів в атмосферу, що пояснюється контрольованим знешкодженням органічних відходів.
  • Позитивний агротехнічний ефект. Використання біодобрив після біогазових станцій сприяє поступовому відновленню родючого шару грунтів, кращому засвоєнню поживних речовин, що містяться у біодобривах і, відповідно, вищим врожаям.
  • Створення робочих місць. Біогазові станції доповнюють замкнений безвідходний цикл виробництва. Залучення робочої сили потребує, як безпосередньо експлуатація об’єкту, так і створюваний внутрішній ланцюг постачання сировини від блоку виробництва органічних відходів до біогазової станції так і повернення збродженої маси в грунти.