Альтернативні джерела енергії - AgroBiogas

Викопне паливо все ще задовольняє більшу частину енергетичних потреб світу. Проте з економічної точки зору видобуток цієї сировини постійно ускладнюється. Використання альтернативних джерел енергії сприяють забезпеченню сталого постачання в умовах зростаючих енергетичних потреб.

Дана стаття є першою із серії матеріалів, покликаної стати основою отримання всебічного огляду теми альтернативної енергетики з акцентом на відновлювані джерела енергії.

Що таке альтернативна енергетика?

Енергія – це життя і кожне живе створіння є частиною енергетичного циклу, а відповідно потребує її для існування. Ця енергія не втрачається, а перетворюється в інші форми. Закон збереження енергії дозволяє людству розробляти механічні та технічні системи перетворення енергії.

Енергія у формі електрики, тепла та палива на сьогодні є обіговою, як і обов’язкова медична допомога, питна вода та їжа. Викопне паливо тривалий час було основним джерелом енергії. Тим не менш, прогрес вимагає альтернативних джерел енергії для задоволення майбутній потреб, оскільки такі викопні джерела, як вугілля, уран, нафта та газ є вичерпними ресурсами.

Дослідники та розробники всього світу працюють над впровадженням інноваційних методів виробництва енергії, не вдаючись до використання викопного палива. Джерела енергії походять як з невичерпних, так і з вичерпних джерел. Альтернативна енергія має справу з обома формами сировини.

Альтернативні джерела енергії ще називають «відновлюваними джерелами енергії» або «регенеративними джерелами енергії» і використовуються до джерел енергії, при виробництві яких застосовуються виключно первинні джерела, що не містять CO2, такі як енергія вітру, води та сонця.

До цієї групи також відносять енергію з біомаси та геотермальну енергію. Фактично, поняття відновлюваних джерел енергії включає всі невичерпні джерела енергії. Крім того, у найближчому майбутньому перехід на альтернативні джерела енергії стане дешевшим за виробництво енергетичних джерел з викопних ресурсів.

Різноманітні варіанти генерації відновлюваної енергії дозволяють оптимально використовувати наявні природні ресурси.

На сьогодні відбувається трансформація підходів до навколишнього середовища та до викопних джерел енергії. Програми державної підтримки дозволяють домовласникам встановлювати сонячні станції на дахах. Вироблена електрична енергія може використовуватись за допомогою накопичувача енергії.

В залежності від розміру, фотоелектрична система здатна забезпечити домогосподарства децентралізованою енергією у повному обсязі. Власні сонячні колектори компанії можуть скоротити витрати на електричну енергію більш ніж вдвічі. В результаті придбання такої системи окупається приблизно за два роки.

Те ж стосується і енергії з біомаси шляхом установки біогазової станції сімейного типу, сільськогосподарського, промислового і комунального типів. Крім утилізації та енергетичного перетворення органічних відходів та залишків, дані об’єкти забезпечують власника енергетичними ресурсами, такими як електрична і теплова енергія, пар і биометан. Дані продукти біогазового виробництва можуть бути використані у власних потребах і / або реалізовані в мережу.