Біогаз з біомаси - AgroBiogas

Біогазова станція слугує для виробництва біогазу. В процесі зброджування біомаси утворюється метан, який шляхом спалювання у комбінованій теплоелектростанції перетворюється на електроенергію та тепло. У випадку додаткової обробки, біометан можна подавати у мережу природного газу або використовувати в якості біопалива.

Біогазова установка – інтелектуальна технологія виробництва теплової та електричної енергії

Враховуючи значний потенціал відновлюваних джерел енергії, біомаса є найбільш привабливою сировиною з огляду на виробництво екологічно-чистих, ресурсозберігаючих та СО2-нейтральних джерел енергії – електричної та теплової.

У біогазових станціях енергетично перетворюються у біогаз найрізноманітніші види органічної сировини: рідка гноївка та твердий гній, кукурудза, злакові культури, трави, залишки деревини, зелені відходи та рештки, біовідходи, залишки харчової та переробної промисловості, спиртових та пивоварних заводів тощо.

Областей застосування біогазових технологій багато. Найбільшого розповсюдження набули біогазові станції сільськогосподарського типу завдяки відносно простим технічним рішенням високого ступеню ефективності.

Насправді, добре відпрацьовані біогазові технології не такі складні, як виглядає на перший погляд. У приймальному резервуарі здійснюється збирання та попередня обробка суміші субстратів для зброджування. Якісна попередня підготовка субстрату до зброджування є однією із запорук ефективного біогазового виробництва.

Незалежно від типу ферментації (вологе чи сухе зброджування), метаногенні бактерії життєздатні у безкисневому просторі за відсутності світла та наявного дотримання температурного режиму виробничого процесу. У таких умовах вони розщеплюють органічну речовину із виділенням біогазу – суміші вуглекислого газу СО2, метану СН4 та незначних сторонніх газів.

У біогазових станціях виробляється біогаз із вмістом 50 – 75 % метану, що достатньо для подальшої його трансформації у комбінованій теплоелектростанції на електричну та теплову енергію.

Біогаз з біомаси має багато способів використання

Електрична енергія з біогазу може подаватись в мережу за стимулюючим «зеленим» тарифом. Теплова енергія, окрім забезпечення власне біогазової станції, може подаватись на суміжні виробничі процеси, сусідні житлові та промислові будівлі тощо.

Неочищений біогаз з біомаси можна накопичувати у газосховищі біогазової установки, і за використання відповідної технології вміст метану у біогазі може сягати 80 – 99 %.

Оброблений біогаз з біомаси можна подавати в мережу природного газу або використовувати в якості біопалива на біогазовій станції.

Врешті, залишки процесу біогазового виробництва – це ідеальне і суто природне добриво, яке накопичується та зберігається у резервуарах-сховищах або критих лагунах до їх використання для живлення грунтів.