Біогаз із харчових відходів - AgroBiogas

Вирощування та застосування енергетичних культур, так чи інакше, зіштовхується з дилемою споживання, неоднозначно сприймається населенням і конкурує з харчовими культурами. Харчові відходи, в свою чергу, заслуговують на увагу, оскільки також є енергетичним ресурсом, що сприяє зниженню вартості утилізації, а також захисту навколишнього середовища.

На сьогодні, існують і успішно експлуатуються технічно та технологічно продумані системи ферментації харчових відходів, що забезпечують автоматичне сортування відходів від упаковки будь-якої конфігурації. Біодобрива, одержувані в результаті переробки харчових відходів, знезаражені, не містять мікробів і патогенної мікрофлори і активно застосовуються в сільському господарстві.

Класичні біогазові установки промислових масштабів часто масивні і вимагають забезпечення значними обсягами енергетичних культур, переважно силосом кукурудзи, що пояснюється її високою продуктивністю і низьким вмістом лігніну.

Зростаюче використання сільськогосподарських угідь для виробництва енергетичних ресурсів замість виробництва продовольчих товарів обговорюється все більше і більше, не дивлячись на фактичну відсутність дилеми. Проте, при наявності доступу до значних обсягів харчових відходів і наявній потребі в їх утилізації, має сенс виробляти з них відновлювані джерела енергії.

Будь-який некондиційний продукт в упаковці – сировина для біогазової станції

Переробка харчових відходів, безумовно, є привабливою альтернативою зброджуванню енергетичних культур не тільки для операторів біогазових установок, але і для виробників відходів, які хочуть від них позбутися.

В кінцевому підсумку, харчові відходи утворюються постійно, їх не потрібно спеціально культивувати і можна розумно використовувати, оскільки вони є високоенергетичною сировиною для виробництва енергії.

Харчова промисловість, супермаркети, готельний і ресторанний бізнес щодня генерують масу органічних відходів, що вимагають утилізації, а тому є особливо привабливими джерелами сировини.

Тому компанії з утилізації відходів можуть будувати біогазові установки для забезпечення їх надійної та економічно-привабливої переробки. Біогазова станція для переробки харчових відходів є найбільш розумним і доступним способом їх утилізації. І, в порівнянні, наприклад, з технологією спалювання, набагато доступнішою.

Проте, при безумовній доцільності реалізації, технічні вимоги до ферментації харчових відходів досить високі. Перш за все підвищені вимоги стосуються пластикової упаковки, скла, кісток та інших непридатних для зброджування матеріалів, які йдуть з харчовими відходами.

При ферментації ці речовини є проблематичними, тільки, якщо потрапляють у великих обсягах, оскільки заважають процесу розщеплення органічних речовин. Тому кожна біогазова станція, що працює на харчових відходах, передбачає наявність лінії сортування.

Фактично на зброджування може подаватись сировина, початковий стан якої дозволяє реалізувати транспортування через сепаратори або сита. Системи попередньої підготовки сировини до зброджування схожі з використовуваними на кондитерських фабриках, вони забезпечують і сортування, і розпакування сировини від упаковки.

Удобрення полів дегістатом після біогазового виробництва

Після ферментації залишився дегістат підлягає гігієнізації – процесу знезараження при температурі 70 градусів Цельсію протягом однієї години згідно з нормативними актами. Після цього, в разі відсутності необхідності в додатковому видаленні азоту, біодобрива можуть вноситися під культури.

Особливість біогазової технології зброджування харчових відходів

При будівництві біогазових станцій багато компаній слідують загальновідомим концепціям і, наприклад, реалізують загальновідомі резервуари для рідкого гною. Однак принциповий недолік даного підходу полягає в тому, що процес ферментації харчових відходів не реалізується в повному обсязі.

Найбільш ефективною зарекомендувала себе технологія з розміщенням мішалки у верхній частині ферментера, вона краще захищена і споживає значно менше енергії в порівнянні з класичним рішенням. Дана особливість конструкції трохи дорожче в короткостроковій перспективі, доцільна і окупається, починаючи з потужності в 500 кВт.

Слід звернути увагу на доцільність співпраці будь-якої біогазової станції з дослідними установами, що дозволяють адаптувати і вдосконалити будь-який технологічний процес у разі необхідності.

 

Компанія АгроБіогаз пропонує повний комплекс робіт і послуг з реалізації та довгострокового супроводу проектів біогазових станцій, включаючи науково-дослідні роботи.