Біогаз заміщує значні обсяги викопного палива - AgroBiogas

Викопні види палива, к нафта, природний газ та вугілля, спалюють вуглець, накопичений під час виробництва енергетичних джерел та взятий з циклу CO2 минулих геологічних епох. Дана сукупність дій призводить до викидів парникових газів, що завдають шкоди атмосфері та сприяють глобальному потеплінню. Біогазові станції використовують органічні відходи підприємств, що їх стабільно генерують, і, згідно Європейського Положення про біомасу, біогазове виробництво сприяє дотриманню кліматичного балансу, особливо у випадку використання і електричної, і теплової енергії з біогазу відповідним чином. Звичайно, виробництво біогазу має енерговитрати, до прикладу, під час будівництва та експлуатації станції, для вирощування, збирання та заготівлі енергетичних культур, транспортування органічних відходів тощо. Проте, енергетичний баланс зазвичай явно позитивний, оскільки вироблена енергія у 5 разів переважає витрачену.

Тому, біогазові станції вносять значний внесок у досягнення кліматичних цілей. Переконливі цифри: приблизно 9 000 біогазових станцій Німеччини виробляють близько 32,5 млрд. кВт*год електроенергії на рік, що скорочує приблизно 18,3 млн тон парникових газів.

Біогаз має значний потенціал

На сьогодні, теплова енергія з біогазу найчастіше використовується для власне процесу біогазового виробництва, а це близько 25% – 30% виробленої теплової енергії. «Залишок» часто не має подальшого застосування. А шляхів до його використання насправді достатньо. Це і опалювання приміщень, підтримання відповідної температури у пташниках та теплицях, подача у мережу централізованого теплопостачання тощо.

У найближчому майбутньому цей потенціал також буде використовуватись більш інтенсивно за декількох причин: по-перше, продаж теплової енергії забезпечує економічну рентабельність експлуатації біогазової станції понад базового прибутку. По-друге, загальна ефективність станції може бути максимізована за рахунок використання наявних обсягів теплової енергії. І по-третє, теплова енергія з біогазу набуватиме все більшого попиту, оскільки для досягнення кліматичних цілей та задач у секторі теплопостачання повинні бути збережені величезні обсяги викидів парникових газів.

З метою використання теплової енергії з біогазу та збільшення вартості енергоджерела, пропонується використання буферних сховищ для проміжного зберігання. Такі сховища або закладаються на етапі проектування біогазової станції, або встановлюються в ході будь-якої планованої модернізації станції.