Біогазове виробництво «по поличках» - AgroBiogas

Біогаз – вид біологічного палива, який утворюється природним шляхом в процесі розщеплення органічних відходів. Під час деградації у безкисневому (анаеробному) середовищі таких органічних сировин, як відходи тваринництва, рослинництва, харчових відходів тощо, відбувається виділення суміші газів, насамперед метану та вуглекислого газу. Також цей процес називають анаеробним зброджуванням, оскільки він відбувається в анаеробних умовах.

Анаеробне зброджування є цілком природною формою процесу waste-to-energy (перетворення відходів в енергію), що відбувається шляхом розщеплення сировини/відходів органічного походження. Гній тварин, рослинні залишки й енергетичні культури, харчові відходи та продукти переробки тощо, – це приклади органічної сировини, що здатні продукувати біогаз шляхом безкисневого розщеплення.

Біогаз легкозаймистий газ, має високий вміст метану (до 75 %), горить блакитним полум’ям і може використовуватись в якості енергетичного джерела.

Біогаз – екологічно-чисте джерело енергії з органічних відходів

Біогаз відомий як екологічно-чисте джерело енергії, що пояснюється поліпшенням одночасно двох екологічних проблем, а саме:

-глобальне беззупинне збільшення і накопичення обсягів органічних відходів, що виділяють небезпечні концентрації метану;

– глобальна залежність від викопних енергетичних ресурсів.

В основі біогазового виробництва – природні процеси деградації органічних речовин. Виробництво біогазу дозволяє:

– вирішувати проблематику накопичення органічних відходів, які, найчастіше потрапляють на звалища;

– перетворювати органічні відходи в енергетичні джерела – електричну та теплову енергію, біометан – аналог природного газу;

– вирішувати питання з очищення стічних вод без додавання до них хімічних сполук;

– заощаджувати кошти, енергетичні джерела та матеріали шляхом здійснення процесів перетворення органічних відходів на місці їх утворення.

І однією з найважливіших переваг біогазових технологій є відсутність потреби у видобутку викопних джерел енергії для виробництва біогазу.

Натомість, біогазове виробництво дозволяє перетворювати небезпечні концентрації газів у значно безпечніші форми. Так, до прикладу, харчові відходи, що розщеплюються у біогазовій станції, мають приблизно у 10 разів менший вплив на навколишнє середовище у порівнянні з вивезенням їх на звалище.

Звідки в органічних відходах береться біогаз?

Процес виробництва біогазу забезпечується шляхом створення безкисневого простору для чого слугують герметичні резервуари, підтримання сталої температури, та періодичного перемішування органічних відходів. А безпосередньо за процес утворення біогазу відповідають штами анаеробних мікроорганізмів, що споживають органічні складові відходів із виділенням біогазу – продукту їх життєдіяльності.

Як технічно забезпечується утворення біогазу?

На відміну від природного процесу вивільнення метану з органічних відходів за їх безконтрольного накопичення безпосередньо в атмосферу, біогазові станції – це герметичні системи, що перетворюють органічні відходи в біогаз із наступним його перетворенням у потрібне джерело енергії (біометан, електрична енергія, теплова енергія).

На сьогодні існує ряд типів та конструкцій біогазових станцій, що розрізняються за типом подачі та вивантаження органічних відходів та біодобрив, розмірів, моделей устаткування тощо. А от принцип дії різних типів біогазових станцій залишається сталим: у герметичний резервуар завантажуються органічні відходи, де в умовах безкисневого середовища відбувається розщеплення органічної сировини із виділенням біогазу.

Органічні відходи перетворюються у високоякісні біодобрива

В процесі розщеплення органічних відходів, їх зв’язки руйнуються і переходять у легкодоступну фазу – перетворюються у біодобрива, і при внесенні таких легко засвоюються рослинами і грунтом. Біодобрива утворюються, як і біогаз, постійно, що робить біогазові станції постійним джерелом як енергії, так і поживних біодобрив – супутнього продукту анаеробного зброджування.

Застосування біогазу

Вироблений біогаз є універсальним енергетичним джерелом, що перетворюють в електричну, теплову види енергії або доочищується до чистоти природного газу, тобто переводиться у той вид енергії, в якому є потреба.