Енергія біомаси - альтернативне джерело енергії - AgroBiogas

У більшості випадків первинна енергія не може бути використана споживачем безпосередньо. У більшості випадків вона вимагає перетворення або переробки у вторинну енергію за допомогою різних процесів і технологій.

На жаль, тільки кілька форм виробництва альтернативної енергії забезпечують базове навантаження, що логічно, оскільки не всі джерела енергії можна постійно виробляти. Для оптимального використання досяжної відновлюваної енергії використовуються різні її джерела, в залежності від місця розташування, серед них:

– енергія вітру

– енергія сонця

– гідроенергетика або енергія води

– геотермальна енергія або енергія землі

– енергія біомаси

У даному матеріалі розкриємо тему енергії біомаси.

Енергія біомаси

Біомаса є одним з найбільш гнучких альтернативних видів сировини для виробництва енергії шляхом ферментації або спалювання. Газ метан отримують, як з відходів та решток рослинництва, так і тваринництва. Далі отриманий біогаз може бути перетворений у джерела енергії:

– електричну енергію

– теплову енергію

– пару

– біометан

Такі альтернативні джерела енергії можуть бути реалізовані в електричну мережу або тепломережу, використані для власних потреб підприємства або супутні виробничі процеси.

Проміжне зберігання біогазу може бути організовано в спеціальних резервуарах-сховищах – газгольдерах.

Ще одним варіантом подальшого використання біогазу є його доочищення до біометану – аналогу природного газу та застосування в якості палива для транспортних засобів, що працюють на газу або ж, подача в газотранспортну мережу.

Що стосується методу спалювання біомаси, то комбіновані теплоелектростанції (ТЕЦ) спалюють тверді органічні матеріали, наприклад деревні відходи, для виробництва теплової енергії. ТЕЦ одночасно з тепловою енергією генерують електричну енергію, а відпрацьоване тепло може бути використане для заміщення традиційних видів енергії в бюджетному або комунальному секторах.

Крім ТЕЦ промислових потужностей є малопотужні теплоелектростанції, а також системи опалення на пеллетах, які забезпечують виробництво CO2-нейтральної теплової енергії в будинках і житлових приміщеннях.

Біомаса – це відновлювальна сировина, доступна на постійній основі. Так, рослини ув’язують вуглекислий газ, а тварини є джерелом виділення парникових газів на всіх етапах життєдіяльності. А спалювання і ферментація реалізують СО2 балансування, а відповідно, не впливають на клімат, особливо в порівнянні з викопним паливом.