Категорії субстратів для біогазового виробництва - AgroBiogas

Біогаз виробляється практично з будь-якої органічної сировини, рослинного та тваринного походження. При формуванні сировинної бази для біогазового виробництва особлива увага приділяється ряду характеристик для забезпечення оптимальних умов для реалізації процесів енергетичної трансформації сировини.
Які субстрати найбільше підходять для виробництва біогазу і наскільки високим може бути вихід біогазу? Які переваги та недоліки окремих видів сировини?
На формування оптимальної сировинної бази біогазової станції впливають ряд факторів субстратів для успішного використання у біогазовій станції.
В цілому й для зручності, чисельні види органічної сировини можна розділити на декілька категорій.
Перелік субстратів із високим вмістом вологи, як, наприклад, рідкий гній, широко використовується на біогазових станціях.
Натомість субстрати із високим вмістом целюлози та іншими складними компонентами, як солома та деревина, тривалий час вважались важко придатними і навіть непридатними до зброджування у біогазових установках, але на сьогодні і ці види сировини знайшли застосування у виробництві газоподібного біопалива.

1. Відходи тваринництва та птахівництва
Гній та послід містять значний потенціал для виробництва біогазу. Так, біогазові технології найкраще підходять для утилізації та переробки гною, завдяки здатності даного типу сировини до перекачування, причому рідкий гній свиней має дещо вищий показник виходу біогазу.
До того ж, наявність або встановлення відповідного устаткування для попередньої підготовки сировини, дозволяє максимально ефективно використовувати не менш енергомісткі субстрати тваринного походження, зокрема кінський гній та послід різної вхідної якості.

2. Відходи агропромислового комплексу
Побічні продукти виробництва пива, крохмалю, цукру та алкоголю, часто використовуються в якості корму для тварин. Проте відходи агропромислового комплексу мають значно більший потенціал, ніж вважалось ще донедавна. Їх використання в якості субстратів для біогазового виробництва, приносять відмінні енергетичні врожаї.

3. Енергетичні культури
Біогаз з енергетичних культур, що ще називають відновлюваними, знаходить все більшого застосування у біогазовому виробництві в Україні.
А тим часом у країнах Європейського Союзу, зокрема в Німеччині, з 2004 року, такі відновлювані культури, як кукурудза, зернові, трава та буряк, відносять до субстратів для біогазового виробництва. І не дивно, адже енергетичні культури мають високий потенціал біогазового виробництва, вищий за потенціали переважної більшості субстратів.

4. Компост
Компост також підходить для виробництва біогазу. Чи то компостована трава або зелені відходи від догляду за ландшафтами міст та узбіччями – за відповідних умов, ці відходи перетворюються на оптимальні субстрати для біогазових станцій.

Хто має вибір, той вагається
І все ж:

Який субстрат або субстрати найоптимальніше використовувати на своїй біогазовій станції?

Скільки треба сировини? Чи вистачить її на бажану потужність біогазової установки?

Яку технологію використовувати і наскільки вона досяжна з точки зору обсягів інвестицій?

Ці та ряд інших специфічних питань виникають у всіх без виключення замовників, і ті, хто звертається до фахівців галузі біогазового виробництва – впроваджують ефективне рішення з утилізації та переробки органічних відходів.
Компанія «АгроБіогаз» – ваш безумовний помічник у впровадженні та супроводі біогазових технологіях найвищої якості на роки!