FAQ - часто задавані питання по біогазу - AgroBiogas

часто задавані питання по біогазу

Відповіді на часто задавані питання по біогазу ви знайдете тут.

Awesome Image
Біогаз – суміш різних газів, що утворюються в процесі розщеплення органічних речовин у безкисневих умовах. Біогаз є поновлюваним джерелом енергії, одним із найчистіших видів палива, а після відповідної очистки та підготовки до біометану - практичним замінником природнього газу.
Біогаз виробляється з будь-якого виду органічної сировини, відходів і залишків агропромислового комплексу (тваринництва, рослинництва), харчової та переробної промисловостей, цукрових і спиртових заводів, енергетичних культур, відходів супермаркетів й готельно-ресторанного бізнесу, домогосподарств тощо.
Органічні відходи зосереджують у герметичній газонепроникній утепленій ємності, у якій підтримується стала температура та забезпечується періодичне перемішування. Під впливом зазначених умов, бактерії, присутні в органічній сировині, розщеплюють її із виділенням біогазу – суміші газів, що переважно складається з метану (50-75%), вуглекислого газу (25-45%) та незначної кількості супутніх газів.
Біогазові технології роблять можливим створення замкненого безвідходного циклу виробництва. Продуктами експлуатації біогазової станції є біогаз та біодобрива – зброджена органічна сировина із поліпшеними властивостями добрива, без запаху, без патогенної мікрофлори та без насіння бур’янів тощо.
Кожне підприємство окрім основної продукції генерує і відходи. Утилізація відходів – невід’ємна частина виробничого циклу і якщо цей сегмент відсутній на підприємстві, то, найвірогідніше, йдеться про створення та нарощування екологічної небезпеки. Органічні відходи підприємства й домогосподарства – це власний невикористаний енергетичний ресурс. Біогазова станція – це об’єкт переробки органічних відходів. Біогаз, як продукт експлуатації станції може замістити частину власних енергетичних потреб, а біодобрива – поліпшити стан земельних угідь та поліпшити врожайність культур.
Біогазові станції виконуються виходячи із наявних обсягів відходів домогосподарства чи підприємства, відповідно потужністю від 10 кВт і до десятків МВт.
Строк реалізації біогазової станції залежить від проектованої і планованої потужності об’єкту. Малопотужні біогазові станції швидкі в спорудженні у зв’язку з відсутністю необхідності капітального будівництва, тоді як реалізація біогазових станцій промислового типу становить 18-24 місяців.
Передачі управління біогазовою станцією оператору передує технологічний запуск та налагодження виробничого процесу; здійснюється навчання персоналу біогазової станції правилам експлуатації об’єкту таким чином, щоб звести до мінімуму можливі складнощі під час самостійної експлуатації. А у разі виникнення будь-яких питань технічного й технологічного характеру, спеціалісти компанії АгроБіогаз надають підтримку у стислі строки.
Ні, біогаз можна отримати практично з усіх видів та типів органічних відходів, а органічні відходи поновлюються і будуть завжди.
Біометан – біогаз, очищений від домішок сторонніх газів, що є екологічно-чистим аналогом природного газу. Природний газ – викопний енергоресурс, тоді як біометан – поновлюване джерело енергії. Додатковою перевагою біометану є його практична СО2-нейтральність.
Передусім – скорочення викидів вуглекислого газу та покращення якості повітря. Біогаз, очищений до біометану має аналогічні до природного газу властивості, але додатково сприяє зниженню викидів вуглекислого газу мінімум на 90%, що пояснюється виробництвом поновлюваного джерела з біомаси.
Біогаз утворюється з органічних відходів, залишків та енергетичної сировини, а відповідно є стійким джерелом енергії. Викиди вуглекислого газу, твердих частинок та NOx відсутні. Одночасно, розвиток біогазових технологій стрімко рухається у напрямку доочищення біогазу до біометану – аналогу природного газу з поновлюваних джерел та наступної його подачі до газових та газотранспортних магістралей. А це надає даному джерелу енергії безумовну перевагу, оскільки не потребує транспортування танкерами, що більш безпечно та екологічно.
Щоб заправляти автівку біометаном, у вашому автомобілі повинно бути газове обладнання. А взагалі, газове обладнання може бути встановлене на більшість бензинових двигунів.
Проект

концепція, ТЕО, бізнес-план, передпроектні роботи, проектування

Будівництво

будівельні роботи, обладнання, пуско-наладка, технологічний запуск

Експлуатація

навчання персоналу ефектвній експлуатації біогазової станції