FAQ - часто задавані питання по біогазу - AgroBiogas

часто задавані питання по біогазу

Відповіді на часто задавані питання по біогазу ви знайдете тут.

Awesome Image
Біогаз – суміш різних газів, що утворюються в процесі розщеплення органічних речовин у безкисневих умовах. Біогаз є поновлюваним джерелом енергії, одним із найчистіших видів палива, а після відповідної очистки та підготовки до біометану - практичним замінником природнього газу.
Біогаз виробляється з будь-якого виду органічної сировини, відходів і залишків агропромислового комплексу (тваринництва, рослинництва), харчової та переробної промисловостей, цукрових і спиртових заводів, енергетичних культур, відходів супермаркетів й готельно-ресторанного бізнесу, домогосподарств тощо.
Органічні відходи зосереджують у герметичній газонепроникній утепленій ємності, у якій підтримується стала температура та забезпечується періодичне перемішування. Під впливом зазначених умов, бактерії, присутні в органічній сировині, розщеплюють її із виділенням біогазу – суміші газів, що переважно складається з метану (50-75%), вуглекислого газу (25-45%) та незначної кількості супутніх газів.
Біогазові технології роблять можливим створення замкненого безвідходного циклу виробництва. Продуктами експлуатації біогазової станції є біогаз та біодобрива – зброджена органічна сировина із поліпшеними властивостями добрива, без запаху, без патогенної мікрофлори та без насіння бур’янів тощо.
Кожне підприємство окрім основної продукції генерує і відходи. Утилізація відходів – невід’ємна частина виробничого циклу і якщо цей сегмент відсутній на підприємстві, то, найвірогідніше, йдеться про створення та нарощування екологічної небезпеки. Органічні відходи підприємства й домогосподарства – це власний невикористаний енергетичний ресурс. Біогазова станція – це об’єкт переробки органічних відходів. Біогаз, як продукт експлуатації станції може замістити частину власних енергетичних потреб, а біодобрива – поліпшити стан земельних угідь та поліпшити врожайність культур.
Біогазові станції виконуються виходячи із наявних обсягів відходів домогосподарства чи підприємства, відповідно потужністю від 10 кВт і до десятків МВт.
Строк реалізації біогазової станції залежить від проектованої і планованої потужності об’єкту. Малопотужні біогазові станції швидкі в спорудженні у зв’язку з відсутністю необхідності капітального будівництва, тоді як реалізація біогазових станцій промислового типу становить 18-24 місяців.
Передачі управління біогазовою станцією оператору передує технологічний запуск та налагодження виробничого процесу; здійснюється навчання персоналу біогазової станції правилам експлуатації об’єкту таким чином, щоб звести до мінімуму можливі складнощі під час самостійної експлуатації. А у разі виникнення будь-яких питань технічного й технологічного характеру, спеціалісти компанії АгроБіогаз надають підтримку у стислі строки.
Ні, біогаз можна отримати практично з усіх видів та типів органічних відходів, а органічні відходи поновлюються і будуть завжди.
Біометан – біогаз, очищений від домішок сторонніх газів, що є екологічно-чистим аналогом природного газу. Природний газ – викопний енергоресурс, тоді як біометан – поновлюване джерело енергії. Додатковою перевагою біометану є його практична СО2-нейтральність.
Передусім – скорочення викидів вуглекислого газу та покращення якості повітря. Біогаз, очищений до біометану має аналогічні до природного газу властивості, але додатково сприяє зниженню викидів вуглекислого газу мінімум на 90%, що пояснюється виробництвом поновлюваного джерела з біомаси.
Біогаз утворюється з органічних відходів, залишків та енергетичної сировини, а відповідно є стійким джерелом енергії. Викиди вуглекислого газу, твердих частинок та NOx відсутні. Одночасно, розвиток біогазових технологій стрімко рухається у напрямку доочищення біогазу до біометану – аналогу природного газу з поновлюваних джерел та наступної його подачі до газових та газотранспортних магістралей. А це надає даному джерелу енергії безумовну перевагу, оскільки не потребує транспортування танкерами, що більш безпечно та екологічно.
Щоб заправляти автівку біометаном, у вашому автомобілі повинно бути газове обладнання. А взагалі, газове обладнання може бути встановлене на більшість бензинових двигунів.
Утворення біогазу – природне явище, що спостерігається в результаті анаеробної (тобто без доступу кисню) деградації органічних речовин та відходів у ґрунті, болотах, океані тощо. Також біогаз утворюється на звалищах, де органічні харчові відходи розщеплюються в аеробних (тобто за наявного доступу кисню) умовах. Біогаз може і виробляється біогазовими станціями, які фактично, інтенсифікують природні процеси розщеплення органічних відходів шляхом перетворення їх у герметичних резервуарах за дотримання відповідного мікроклімату, що забезпечується технологічним обладнанням, включаючи повний контроль над процесом.
Утворення біогазу є природним явищем, що відбувається у водно-болотних угіддях, відходах життєдіяльності тварин (гної, гноївці, посліді, тощо), кишківнику людей та тварин. Віками люди збирали енергію бактеріологічного травлення, виокремлюючи біогаз природного походження для освітлення, приготування їжі, обігріву або для живлення механічних двигунів. В Азії споруджено мільйони невеликих біогазових станцій у приватних домогосподарствах з метою забезпечення енергетичними ресурсами для приготування їжі та освітлення у сільських районах. Під час Другої світової війни німецькі військові вантажівки заправлялись біогазом, зібраним з гною тварин фермерських господарств. За останні 50 років досягнуто значного прогресу у розробці анаеробних реакторів (біогазових станцій) для збільшення виходу метану (CH4) та осучаснення технологій, технологічного обладнання тощо. На даний час впроваджено тисячі проектів по всьому світу, виконані вони як на невеликих молочних фермах так і на муніципальних очисних спорудах, демонструючи, що системи виробництва біогазу є екологічно та економічно вигідними. Населені пункти у Європі повністю забезпечуються електричною та тепловою енергією з місцевих централізованих біогазових станцій.
Утилізація відходів завжди коштує грошей. Якщо це вам нічого не коштує, найвірогідніше, ви створюєте небезпеку для навколишнього середовища та населення. Розміщення біогазової станції у ланцюгу виробничого процесу підприємства, ви створюєте потенційне джерело прибутку. До прикладу, гній вважається не відходом, а добривом. Встановлення біогазової станції, фермер отримує вигоду з біогазу, уходить від смороду та покращує якісні показники органічного добрива. У агропромисловому комплексі біогазові станції також застосовуються з метою попередньої переробки відходів, де біогаз використовується для часткової або повної компенсації енергетичних витрат та зменшення обсягів відходів, що направляються на вторинну переробку.
Кількість біогазу, які ви можете отримати з органічних відходів, залежить власне від відходів та від технологічного рішення, підібраного для реалізації біогазової станції. Наявні технології, що дозволяють отримувати 20 м3 біогазу з тони органічних відходів, тоді як інші забезпечуватимуть виробництва до 800 м3 з тони органічних відходів. Все залежить від якості органічних відходів, технічного та технологічного рішення та відповідної якості експлуатації біогазової станції.
Ні, насправді, біогазові установки навпаки полегшують проблеми з запахом з фермерських господарств, що викликають обурення та скарги місцевого населення. Встановленням біогазової станції фермер вирішує проблеми запаху, бо резервуари зброджування є герметичними спорудами, запах залишається всередині. Рідкі та тверді речовини, що виходять з біогазової станції, практично не мають запаху, оскільки запах – це і є біогаз, а він зібраний та утримується в процесі біогазового виробництва у герметичному просторі.
Біогаз можна виробляти, як у промислових умовах, так і в умовах приватного домогосподарства, де основними видами сировини, як правило, є побутові відходи та відходи худоби. Домашня біогазова станція дозволяє отримувати біогаз для 4-6 годинного періоду приготування їжі, або ж з метою освітлення чи обігріву приміщення.
Дане питання вимагає деталізації інформації, зокрема щодо виробничої діяльності підприємства, обсягів органічних відходів, що генеруються підприємством, енергетичних витрат та потреб у енергозабезпеченні тощо. З метою надання об’єктивної консультації, прохання зв’язатись з нами за формою зворотного зв’язку.
Кожен кубічний метр (м3) біогазу містить еквівалент 6 кВт*год теплотворної здатності. Проте, коли ми перетворюємо біогаз в електричну енергію шляхом його спалювання у когенераційному модулі, що працює на біогазі, отримуємо близько 2 кВт*год корисної електричної енергії, інша частина перетворюється у теплову енергію, що може бути використана для потреб опалювання. 2 кВт*год енергії достатньо для живлення лампи потужністю 100 Вт протягом 20 годин або фену потужністю 2000 Вт протягом години.
Процес біогазового виробництва можна умовно поділити на два ґрунтовних етапи. Перший – фактично утворення біогазу з органічних відходів. Другий – процес перетворення біогазу шляхом його спалювання у когенераційному модулі в електричну та теплову енергію. Вироблені обсяги електричної енергії, як правило, продаються в мережу за спеціальним, «зеленим» тарифом, тоді як теплову енергію з когенераційного модуля направляють на власні потреби біогазової станції, у теплову мережу для опалювання віддалених будинків та установ, та на підтримання суміжних виробничих процесів у випадку впровадження біогазової станції у закритий цикл виробництва.
Кількість органічних відходів, по потрапляють на зброджування до біогазової станції, практично відповідає обсягу на виході, проте якість відходів змінюється у кращу сторону (менше запаху, покращені якості добрива, знижене органічне навантаження, практично відсутні забруднення). На виході з біогазової станції вже не органічні відходи, а органічні добрива, що можуть бути розділені на тверду фракцію (компост) та рідку фракцію (рідкі органічні добрива). Такі добрива готові до безпосереднього внесення у ґрунт, відповідно до визначених строків та норм внесення.
Біогазові станції мають різні форми та виконання, відповідно до потреб сировинної бази. Проста біогазова станція сільськогосподарського типу може коштувати $ 3 500 за встановлений кВт*год. Муніципальний біогазовий завод з переробки харчових відходів може коштувати до $ 19 000 за кВт*год. Кожен проект індивідуальний. Типовий строк окупності біогазової станції в залежності від сировинної бази становить 4-6 років. Біогазові станції потребують значних капіталовкладень, потребують чіткого планування з метою максимізації ефективності об’єкту по факту впровадження. Якщо ваше підприємство залежить від коливань цін на енергоносії та ви – екологічно-свідомий громадянин та розумієте необхідність відповідного поводження з органічними відходами підприємства, тоді біогазова станція може стати для вас стійким рішенням.
Метан є основним складовим газом біогазу. Метан також є основним компонентом природного газу, викопного палива. Біогаз придатний для заміщення природного газу в багатьох випадках і широко застосовується для приготування їжі, опалення, виробництво пари, виробництво електричної та теплової енергії, в якості автомобільного палива та для подачі у газотранспортні мережі.
Метан (СН4) – один із парникових газів, коефіцієнт нагріву якого у 21 раз вищий за наявний у вуглекислого газу (СО2). Спалювання виробленого біогазу у когенераційних модулях перетворює метан у вуглекислий газ та знижує вплив парникового газу у понад 20 разів. Виділяючи метан з органічних відходів із подальшим його використанням для виробництва теплової та електричної енергії ми уникаємо їх деградації у відкритому просторі, тим самим скорочуємо прямі викиди метану в атмосферу. Крім того, енергія, що забезпечується біогазом, здатна скоротити використання викопних енергетичних джерел, що є основним джерелом викидів парникових газів. Енергія біогазу вважається вуглецево-нейтральною, оскільки вуглець, що виділяється за його спалювання, поступає з вуглецю, що утриманий рослинами (природній вуглецевий цикл).
Біогаз виробляється та використовується для подальшого його перетворення у електричну енергію або пару на багатьох полігонах твердих побутових відходів (полігонах ТПВ), заводах та пивоварних заводах. Проте, насправді, наявний чималий невикористаний потенціал для виробництва біогазу. До недавнього часу низька вартість викопного палива заважала широкому впровадженню об’єктів виробництва біогазу. Існує також і обмежене усвідомлення потенціалу та переваг виробництва біогазу громадянами, державними службовцями та бізнесовим сектором. Наявні бар’єри на шляху до стрімкого розвитку та поширення біогазових технологій допомагають подолати освітні програми, демонстраційні заходи та інвестування в технології біогазового виробництва.
Так, але навряд ефективно. Так, само, як важко без відповідних знань та навичок самостійно сконструювати якісну автівку, чи вдало провести операцію. Для всього потрібні відповідні знання підкріплені практичним досвідом. Краще зверніться до АгроБіогаз, адже біогазові станції – це наша сфера компетенцій впродовж понад 16 років!
АгроБіогаз є незалежною компанією експертів-практиків на ринку біогазових технологій. Ми не є представниками жодного постачальника технології, так само, як і не лобіюємо жодного виробника обладнання для виробництва біогазу. Ми пропонуємо багаторічні компетенції та експертизу у біогазових технологіях, що означає індивідуальний підхід у питаннях підбору оптимальних технологічних рішень для конкретного запиту. Ми працюємо для вас та направляємо вас у плануванні протягом всіх етапів реалізації вашого біогазового проекту. Кожен біогазовий проект розробляється та впроваджується у відповідності до ваших вимог та енергетичних потреб, базуючись на наявних гарантованих обсягах органічних відходів, що генерує ваше підприємство. Кожна біогазова станція унікальна, що пояснюється відмінностями кількостей та якості відходів. Для забезпечення економічної життєздатності біогазової станції великої уваги потребує попередня аналітика, аудит поточної виробничої ситуації, проектування, будівництво та експлуатація біогазової станції. АгроБіогаз пропонує широкий спектр послуг, необхідних для комплексної реалізації проекту вашої біогазової станції.
Проект

концепція, ТЕО, бізнес-план, передпроектні роботи, проектування

Будівництво

будівельні роботи, обладнання, пуско-наладка, технологічний запуск

Експлуатація

навчання персоналу ефектвній експлуатації біогазової станції