Паливо з альтернативних джерел енергії - AgroBiogas

На сьогодні основною метою виробництва альтернативних джерел енергії є виробництво електроенергії з огляду на зменшення кількості викопного палива та стратегії, спрямованої на його заміщення.

Альтернативні джерела енергії також можуть використовуватись для опалювання приміщень різного призначення. До сьогодні транспортний сектор та промисловість потребують значних обсягів палива, тому можливість застосування альтернативних джерел енергії перебуває у центрі уваги. З цієї ж причини продовжуються пошуки способів виробництва екологічно чистих альтернативних видів палива, таких як біопаливо і водень.

Біопаливо

Джерелом виробництва біопалива є біомаса. Одним із супутніх продуктів даного виробництва є алкоголь. Целюлозний етанол виробляється з зелених частин рослин, а біоетанол – з цукрових буряків. З хімічної точки зору обидва продукти ідентичні.

Біодизельне паливо виробляється шляхом етерифікації метанолу або етанолу з жирними кислотами. В якості альтернативи, завдяки своїм властивостям, в якості палива також може застосовуватись ріпакова олія. Ці види палива можуть, наприклад, приводити в рух двигуни транспортних засобів, машин і генераторів.

Водень

Водень – хімічний елемент періодичної системи, що вважається елементом, найбільш придатним до реакцій. Реагуючи з атомами кисню, він виділяє величезну кількість енергії. З цієї причини водень ідеально підходить для застосування у транспортному секторі.

Тим не менш, у природних умовах, з метою його відокремлення від інших речовин, застосовуються наступні два способи. Або відокремлення від молекулярних ланцюгів нафти в якості побічного продукту переробки нафти, або виокремлення з природного газу або вугілля. Однак дані процеси виробництва водню не є кліматично нейтральним.

Біомаса є реальною альтернативою викопному паливу. З неї також можна отримувати водень, за допомогою її нагрівання. Біомаса складається в основному з вуглеводів та інших водневих та вуглецевих сполук. Кисень, необхідний реакцію, також міститься в даному джерелі енергії.

Інший поширений метод – розщеплення молекули води на водень і кисень за допомогою електролізу. Якщо електроліз здійснюється з використанням альтернативних джерел енергії, таких як енергія вітру або сонця, отриманий водень є кліматично нейтральним.

Таким чином, водень служить в якості середовища для зберігання інших альтернативних джерел енергії, в разі наявності надлишкової енергії. Водень змішується з киснем в паливному елементі. Реакція двох елементів вивільняє енергію, яка перетворюється у корисний постійний струм за допомогою електронопровідної мембрани.

Інші способи виробництва палива включають виробництво енергії зі стічних вод, звалищних газів і біогазу, а також переробки харчових жирів у біодизельне паливо із подальшим його застосуванням в транспортному секторі.