«Зелений» тариф, надбавки та гарантії держави - AgroBiogas

Закон України №555-IV «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 визначає «зелений» тариф, як спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії.

Згідно Статті 9 щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, «зелений» тариф встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), генеруючих установках приватних домогосподарств, споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, з альтернативних джерел енергії.

Згідно доповнення Статті 9 новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019 «зелений» тариф встановлюється для кожного суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, за кожним видом альтернативної енергії та для кожного об’єкта електроенергетики або для кожної черги будівництва електростанції (пускового комплексу).

Згідно доповнення Статті 9 новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019, в редакції Закону № 2755-VIII від 11.07.2019, «зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з біогазу, утвореного з біомаси в результаті біологічного розкладу, біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси, біогазу, отриманого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та/або захоронення відходів, утвореного з біомаси як складової промислових або побутових відходів, встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт «зеленого» тарифу для електричної енергії, виробленої з біогазу. Для цілей цього Закону біогазом вважається газ з біомаси.

Роздрібний тариф для споживачів другого класу напруги станом на січень 2009 року складає 58,46 коп./кВт*год).

Коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, встановлюється на рівні:

  • з 01.01.2017 р. по 31.12.2019 р. – 2,30
  • з 01.01.2020 р. по 31.12.2024 р. – 2,30

(згідно зі змінами та доповненнями ЗУ від 25.04.2019 р.)

  • з 01.01.2025 р. по 31.12.2029 р. – 2,30

(згідно зі змінами та доповненнями ЗУ від 25.04.2019 р.)

«Зелений» тариф встановлюється шляхом перерахування в євро «зеленого» тарифу, станом на 1 січня 2009 року за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату (10,855 грн. за 1 євро)

Приклад розрахунку «зеленого» тарифу:

58,46/10,855*2,30=12,39 євро-центів за кВт*год

Гарантії держави

Згідно Закону України «Про альтернативні джерела енергії» Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування «зеленого» тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або енергопостачальним компаніям, за встановленим «зеленим» тарифом з урахуванням надбавки до нього, встановленої відповідно до статті 9 цього Закону, в обсягах та порядку, визначених статтею 15 Закону України «Про електроенергетику», а з дати початку дії нового ринку електричної енергії – в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України «Про ринок електричної енергії», а також щодо розрахунків за таку електричну енергію у повному обсязі, у встановлені строки та грошовими коштами.

Умови  «зеленого» тарифу для виробників «зеленої» енергії, визначені  на дату введення в експлуатацію об’єкта енергетики, будуть діяти до 2030 року.

Електрична енергія може бути реалізована на Оптовому ринку електричної енергії України, за договорами зі споживачами або за договорами з енергопостачальниками.

Договір купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом між Гарантованим покупцем та суб’єктом господарювання, що здійснює виробництво електричної енергії з відновлюваних  джерел енергії укладається на весь строк дії «зеленого» тарифу.

Надбавка до «зеленого» тарифу

Згідно Статті 92 щодо надбавки до «зеленого» тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва у редакції Закону № 2712-VIII від 25.04.2019 :

Для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об’єктів електроенергетики, у тому числі черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, до «зеленого» тарифу, аукціонної ціни встановлюється надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.

Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою у визначених цим Законом відсотках доплатою до «зеленого» тарифу, аукціонної ціни, пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтвердних документів.

Рівень використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики (черзі/пусковому комплексі) питомий відсотковий показник такого елемента обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з таких однакових елементів.

Питомі відсоткові показники елементів обладнання на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу становлять:

Джерело: Закон України №555-IV «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р.