Патенти нашої компанії - AgroBiogas

Патент України на винахід № 101226 «Метантенк» (2013)

Назва: метантенк; галузь застосування: використання у складі біогазових установок для виробництва біогазу та органічних добрив Із рідкого гною та посліду; суть винаходу: метантенк включає горизонтальний зовнішній корпус 1 наповнений рідиною, циліндричний реактор 2, закріплений у зовнішньому корпусі 1 з можливістю обертання навколо своєї геометричної осі, який розділений повздовжньою перегородкою 3, що ділить його внутрішній об’єм на дві паралельні камери зброджування 4 та 5, патрубки для підводу 6 й відводу 7 органічної маси суміщені із віссю обертання циліндричного реактора 2, патрубок 8 для відводу біогазу та вивантажувальну камеру 9, з’єднану з патрубком для відводу 7 органічної маси, причому патрубок для відводу 7 органічної маси має діаметр більший ніж патрубок для підводу 6 органічної маси, патрубок 8 для відводу біогазу встановлений у верхній частині вивантажувальної камери 9, а повздовжня перегородка 3, яка ділить внутрішній об’єм циліндричного реактора 2 на дві паралельні камери зброджування 4 та 5, продовжена у патрубку для відводу 7 органічної маси на відстань не менше ніж до торця патрубка для відводу 7 органічної маси, крім того, у кожній паралельній камері зброджування 4 та 5 на геометричній вісі повздовжньої перегородки 3 встановлено на шарнірах 10, з можливістю вільно повертатися, перемішувальні пальці 11. У разі потреби, на перемішувальних пальцях можуть бути встановлені імобілізаційні матеріали для утримання анаеробної мікрофлори. Вивантажувальна камера 9 має також патрубок 12 для відводу органічної маси. Метантенк забезпечує під час роботи порційно-послідовне проходження зброджуваної маси та недопущення розшарування органічної маси на фракції внаслідок дії гравітаційної сили завдяки обертанню циліндричного реактора навколо своєї геометричної осі та додаткове перемішування зброджуваної маси під час проходження через камери зброджування, що дозволяє покращити питомі енергетичні показники процесу зброджування та якість біогазу.

https://library.uipv.org/

Патент України на винахід № 97995 «Метантенк» (2012)

Назва: метантенк; галузь застосування: використання у складі біогазових установок для виробництва біогазу та органічних добрив із рідкого гною та посліду; суть винаходу: метантенк включає циліндричний горизонтальний зовнішній корпус 1 з патрубками для підводу 2 й відводу 3 органічної маси та патрубком 4 для відводу біогазу, циліндричний перемішувальний пристрій 5, закріплений у зовнішньому корпусі 1 з можливістю обертання навколо своєї геометричної осі, причому перемішувальний пристрій 5 розділений перегородкою 6, яка повністю не перекриває його повздовжній переріз та ділить внутрішній об’єм перемішувального пристрою 5 на першу 7 та другу 8 послідовні камери зброджування які сполучені отвором, що утворений повздовжньою перегородкою 6 та суцільною основою 9 циліндричного перемішувального пристрою 5 зі сторони, де в зовнішньому корпусі 1 встановлено патрубок для відводу 3 органічної маси, бокова поверхня циліндричного перемішувального пристрою 5, що утворює другу послідовну камеру зброджування 7 і примикає до відкритої основи має виріз обмежений повздовжньою перегородкою 6, а суцільна основа 9 циліндричного перемішувального пристрою 5 має сегментний виріз і виконана таким чином, що перекриває, з можливістю обертатися, внутрішній діаметр циліндричного горизонтального зовнішнього корпусу 1, утворюючи вивантажувальну камеру 10, крім того, частина основи циліндричного перемішувального пристрою 5, що утворює першу камеру зброджування 7 зі сторони, де в зовнішньому корпусі 1 встановлено патрубок для підводу органічної маси 2 виконана закритою, патрубок для підводу органічної маси 2 суміщений із віссю обертання циліндричного перемішувального пристрою 5, а у кожній послідовній камері зброджування 7 та 8 на геометричній осі повздовжньої перегородки 6 встановлено на шарнірах 11 з можливістю повертатися решітчасті пластини 12. Вздовж зовнішньої бокової поверхні циліндричного перемішувального пристрою 5 закріплені додаткові решітчасті пластини 13. У разі потреби, на решітчастих пластинах можуть бути встановлені імобілізаційні матеріали для утримання анаеробної мікрофлори. Метантенк забезпечує під час роботи послідовне проходження зброджуваної маси та недопущення розшарування органічної маси на фракції внаслідок дії гравітаційної сили за допомогою циліндричного перемішувального пристрою, що обертається навколо своєї геометричної осі та додаткове перемішування зброджуваної маси під час проходження через камери зброджування, що дозволяє покращити питомі енергетичні показники процесу зброджування та якість біогазу.
 

Патент України на винахід № 89305 «Метантенк» (2010)

Метантенк містить циліндричний горизонтальний зовнішній корпус з патрубками для підводу й відводу органічної маси та патрубком для відводу біогазу, циліндричний перемішувальний пристрій, закріплений у зовнішньому корпусі з можливістю обертання навколо своєї геометричної осі. Перемішувальний пристрій розділений перегородкою, яка ділить внутрішній об’єм перемішувального пристрою на дві послідовні камери зброджування. Основа циліндричного перемішувального пристрою зі сторони, де в зовнішньому корпусі встановлено патрубок для підводу органічної маси, виконана відкритою. Бокова поверхня циліндричного перемішувального пристрою, що утворює другу послідовну камеру зброджування і примикає до відкритої основи, має виріз, обмежений повздовжньою перегородкою. А суцільна основа циліндричного перемішувального пристрою перекриває внутрішній діаметр циліндричного горизонтального зовнішнього корпусу, утворюючи вивантажувальну камеру. Даний винахід забезпечує порціоннопослідовне проходження зброджуваної маси через циліндричний горизонтальний зовнішній корпус, недопущення розшарування органічної маси на фракції внаслідок дії гравітаційної сили та дозволяє покращити питомі енергетичні показники процесу зброджування та якість біогазу.
 

Патент України на винахід № 81154 «Метантенк» (2007)

Метантенк містить циліндричний горизонтальний корпус і патрубки для відводу біогазу. Корпус закріплений у водяному басейні з можливістю обертання навколо своєї геометричної осі. На торцях метантенка встановлені по геометричній осі консольні труби. Ці труби одночасно є горловинами для завантаження та вивантаження органічної маси. Сам корпус метантенка розділений поперечними перегородками на камери попереднього, основного та залишкового зброджування. В камерах попереднього та залишкового зброджування встановлено радіальні повздовжні перегородки. Поперечні перегородки, які обмежують камери попереднього та залишкового зброджування, повністю не перекривають поперечний переріз корпусу. В камері основного зброджування встановлено повздовжні перегородки. Ці перегородки однією стороною приєднані до поперечних перегородок, а протилежною утворюють із поперечними перегородками отвори для проходження зброджуваної маси. Даний винахід дозволяє забезпечити порціонно-послідовне проходження зброджуваної маси через камеру основного зброджування.

 https://library.uipv.org/

Патент України на винахід № 74718 «Метантенк» (2006)

Метантенк містить циліндричний горизонтальний корпус і патрубки для відводу біогазу. Корпус закріплений у водяному басейні з можливістю обертання навколо своєї геометричної осі. На торцях метантенка встановлені по осі консольні труби. Ці труби одночасно є горловинами для завантаження та вивантаження органічної маси. В корпусі метантенка встановлено суцільну радіальну повздовжню перегородку з вирізами під патрубки для відводу біогазу. Сам корпус розділений двома поперечними нерухомими перегородками на камери попереднього, основного та залишкового зброджування. При цьому поперечна перегородка, що відділяє камери попереднього та основного зброджування, та поперечна перегородка, що відділяє камери основного та залишкового зброджування, мають центральний та периферійний переливні отвори відповідно.