Птахівничі підприємства мають власний енергетичний ресурс - органічні відходи - AgroBiogas

Коментар СЕО АгроБіогаз Ольга Сидорчук виданню  Наше Птахівництво (№3 Травень 2019 р.)

Журнал Наше Птахівництво

Птахівничі підприємства мають власний енергетичний ресурс – органічні відходи

Ольга Сидорчук, к.т.н., генеральний директор ТОВ «АгроБіогаз»

Як галузь сільськогосподарського виробництва, що найбільш динамічно розвивається, птахівництво нарощує не тільки обсяги виробництва основної продукції, але й, логічно, обсяги енерговитрат. Тому, пошук енергоощадних рішень – особливо актуальна для підприємств птахівництва тема, зокрема в умовах регулярного підвищення вартості на енергоресурси.

Поруч із основною продукцією, підприємства птахівництва генерують значні обсяги посліду, залишків шкаралупи після інкубації, відходів бійні тощо. Часто вони сприймаються, як відходи, від яких самі клопоти і жодної користі. І дарма, що світ демонструє кардинально інше, свідоме ставлення до побічних продуктів органічного походження, максимально використовуючи їх потенціал.

Органічні відходи птахівництва – це власний енергетичний ресурс підприємств, покликаний на скорочення енерговитрат виробництва, диверсифікацію бізнесу та створення доданої вартості підприємств птахівництва. Цей широкий спектр переваг забезпечує відповідальне поводження підприємства з органічними відходами власного виробництва, зокрема шляхом впровадження біогазових технологій, як найбільш ефективного способу утилізації та перетворення даного типу сировини. Це пояснюється ефективністю їх застосування у значному різноманітті специфічних вимог біомаси та отримуваних кінцевих продуктах біогазового виробництва, зокрема теплової та електричної енергії, палива для автотранспорту, біометану та збалансованих біодобрив для відтворення родючого шару ґрунту та підвищення врожайності сільськогосподарських культур.

Галузь птахівництва розвивається у напрямку створення потужних промислових комплексів навколо великих міст та промислових центрів. Вплив факторів близькості та концентрації міського населення на розміщення птахофабрик, окрім переваг з огляду на перспективи реалізації основних видів продукції, має й енергетичну перевагу, завдяки включенню у виробничий ланцюг біогазової станції, а саме – досяжного кінцевого споживача енергії з біогазу.

Значення біогазових станцій та доцільність імплементації таких об’єктів у виробничий цикл підприємства важко переоцінити, адже вирішується не тільки питання утилізації органічних відходів птахівництва шляхом їх перетворення у відновлювані джерела енергії та досягнення повної або часткової енергонезалежності підприємства. Мова йде і про уникнення проявів соціальної напруги у регіоні, і про розвиток регіональної енергетики, і про активно чисті технології, що уможливлюють створення органічного виробництва тощо.

Питання поводження із органічними відходами перебуває у фазі активного врегулювання у зв’язку з гармонізацією чинного законодавства України із вимогами Європейського Союзу. Ще трохи і запрацює підхід, згідно якого функціонує європейський ринок відповідального підприємництва, а саме: підприємство, що здійснює виробничу діяльність, зобов’язане реалізовувати утилізацію органічних відходів. Доки дана умова не виконана – підприємство не отримує експлуатаційного дозволу. Введенню даних умов з боку держави передувало законодавчо-врегульоване стимулювання впровадження об’єктів утилізації органічних відходів. На сьогодні, впровадження рішень з утилізації органічних відходів підприємств в Україні має державну підтримку, період якої дозволяє і окупити впроваджені біогазові станції, і заробляти на продуктах біогазового виробництва.