Малі біогазові станції на органічних фермах - AgroBiogas

Найчастіше, коли говоримо про біогазові технології, то лише згадуємо про наявний потенціал виробництва біогазу в органічному землеробстві, при цьому даний сектор повільно, але стабільно розвивається. Для України біогазове виробництво в органічному землеробстві – все ще екзотика, тоді як в країнах Європейського Союзу цей напрям ефективно розвивається, чому, безумовно, сприяє законодавство Співтовариства. На даний момент загальна встановлена потужність біогазових станцій на підприємствах органічного землеробства становить понад 50 МВт.

Поточні темпи впровадження біогазового виробництва органічними фермерськими господарствами, в першу чергу, пояснюється в загальному незначною кількістю впроваджених об’єктів в даному специфічному секторі і, отже, недостатнім обсягом інформації щодо додаткових переваг подібного виробництва в органічному землеробстві. Насправді, згідно з аналізом ринку органічної продукції ЄС, постійно удосконалюються умови для сталого біогазового виробництва малої потужності в органічному сільському господарстві.

Органічний біогаз – це біогаз, що виробляється з використанням субстратів, які в основному утворені при веденні органічного сільського господарства, виробництві органічних продуктів харчування та / або природоохоронної діяльності. Органічні субстрати – це, як правило, рослинні залишки, відходи органічного тваринництва, залишки догляду за заповідними зонами і / або незабруднені біологічні залишки.

Виробництво органічного біогазу не розраховує на використання можливих обсягів енергетичних культур, як субстратів, оскільки філософія подальшого використання біогазу спрямована на виробництво продуктів харчування і відсутність навіть натяку на конкуренцію за землекористування. Таким чином утворюється закритий органічний виробничий ланцюжок, а тому застосування відходів інтенсивного землеробства обмежене. Одержуваний дегістат використовується як добриво, закриваючи потребу в поживних речовинах власних органічних ферм.

На органічних фермах, як і на традиційних, біогаз переважно використовується для виробництва теплової та електричної енергії. Зацікавленість в переробці відходів і залишків рослинництва і тваринництва, перш за все, продиктована ідеєю досягнення незалежного енергопостачання. Особливо важливим аспектом на користь впровадження біогазових станцій органічними фермами є підвищення врожайності в результаті використання перероблених відходів і залишків в якості добрива, яке сприяє покращенню якості ґрунту.

Технологічно й економічно вигідними для органічних ферм, а також малих і середніх ферм, визначено малопотужні біогазових станцій – 30-40 кВт.

Економічна привабливість малих і домашніх біогазових станцій досягається при дотриманні наступного набору параметрів:

– господарства з обмеженим доступом до гною можуть отримати особливу вигоду від використання дегістату з біогазової станції;

– біомаса для біогазової станції повинна знаходитися на логістично-привабливій відстані, оскільки таким чином вдається уникнути значних транспортних витрат;

– забезпечення наявності необхідного мінімального обсягу біомаси безпосередньо на майданчику біогазової станції.

Біогазові установки на органічних фермах можуть забезпечити ряд екологічних переваг. В першу чергу, реалізація біогазового виробництва сприяє зниженню викидів вуглекислого газу в результаті заміщення викопного палива відновлюваним джерелом. Однією з причин цього є уникнення викидів метану в результаті переробки гною, інший – спалювання біогазу з метою виробництва енергії, електричної та теплової, виробляє менше викидів в порівнянні зі спалюванням викопного палива.

Скорочення викидів вуглекислого газу відбувається в результаті утилізації гною. Всі біогазові установки, які переробляють значні обсяги відходів тваринництва виробляють енергію. Заміщення викопного палива енергією з біогазу сприяє значному скороченню викидів CO2.

Накопичення і зберігання гною на фермах без біогазових станцій призводить до викидів значних обсягів метану, тоді як, переробка гною в біогазових станціях практично зводить нанівець подібні викиди. Це важливо, адже парниковий ефект метану в 23 рази більше, ніж у вуглекислого газу.

Таким чином, біогазові станції, що переробляють переважно відходи тваринництва, демонструють негативні показники викидів парникових газів, при цьому виробляють енергію. Такі станції скорочують викиди парникових газів до 1 кг CO2 екв./кВт*год.

Біогазові станції, в тому числі малопотужні, мають значний потенціал економії додаткових викидів за рахунок використання комбінованого тепла замість опалення викопним паливом. Чим більша кількість теплової енергії може бути використана, тим нижчими будуть викиди вуглекислого газу.

Істотна відмінність біогазової станції на органічній фермі і традиційній фермі – кількість використовуваних енергетичних культур. Вирощування традиційних енергетичних культур завжди корелює з більш високими викидами CO2, за рахунок застосування мінеральних добрив і засобів захисту рослин. Біогазові станції на органічних фермах застосовують великі об’єми конюшини, трав і залишків в якості субстратів, тоді як традиційні промислові сільськогосподарські біогазові установки використовують більшу кількість енергетичних культур.