Приймальний резервуар біогазової станції - AgroBiogas

Перший з чотирьох етапів технологічного процесу ефективного виробництва біогазу починається у приймальному резервуарі біогазової установки. Ця ємність – не просто накопичувач субстратів, тут сировина рослинного та тваринного походження, як енергетичні культури, твердий гній та рідка гноївка, біовідходи, залишки та рештки промисловості та сільського господарства піддаються попередній підготовці з метою забезпечення їх оптимального зброджування у метантенку.

Приймальний резервуар: накопичення й попередня обробка субстрату

Приймальний резервуар є відправною точкою для ефективного виробництва біогазу. Це в першу чергу місце приймання субстратів власного підприємства та сторонніх виробництв, а також – місце зберігання сукупності субстратів до їх безпосередньої подачі до ферментера.

Етап постачання сировини є особливо важливим, особливо, якщо власне підприємство не є її продуцентом. У разі закупівлі субстратів, важливим є забезпечення їх у достатніх обсягах з метою гарантування безперервної подачі від приймального резервуару до біогазової установки.

Конструктивні вимоги до приймального резервуару

Конструкція приймального резервуару зокрема залежить від необхідних обсягів, типу, виду, а також термінів постачання сировини. При цьому, слід уникати змішування у приймальному резервуарі відходів рослинництва й тваринництва, як гній та силос, з біовідходами, до прикладу, з відходами бійні, оскільки даний тип органічних відходів потребує обов’язкової санітарної обробки з метою знищення можливо-наявних патогенів.

До таких методів обробки відносять термічну обробку, а також стерилізацію під тиском. Тільки після цього такий ко-субстрат безпечний для зброджування у біогазовій станції, причому подається він одразу до метантенку.

Перевагою наявного приймального резервуару у безпосередній доступності до біогазової станції є не тільки мінімізація запахів, що може бути додатково поліпшена шляхом встановлення установки для очистки вихідного повітря, але й у тому, що технологічне рішення біогазової станції та власне субстратів не піддається впливу погодних умов.

Підготовка біомаси для зброджування у ферментері

Підготовка субстрату в приймальному резервуарі біогазової установки є важливим фактором ефективності біогазової установки. Даний етап дозволяє оптимально використовувати потенціал субстрату, адже попереднє подрібнення, перетирання та термічна обробка роблять наявні у сировині поживні речовини більш доступними для метаногенних бактерій.

Попередня підготовка субстрату дозволяє збільшити поверхню субстрату та, як результат, досягти більшої ефективності біогазового виробництва загалом. В залежності від технологічного рішення біогазової установки, подрібнення субстрату також може відбуватись безпосередньо під час транспортування від приймального резервуару до метантенку.

Особливої уваги потребує і дотримання контролю якості попередньої підготовки субстрату з метою мінімізації будь-яких ушкоджень технічного устаткування об’єкту, наприклад, спричинені камінням.

Змішування, транспортування та подача

Гомогенізація або створення однорідної структури зброджуваних субстратів у приймальному резервуарі біогазової станції є важливим кроком для забезпечення наступного перекачування субстратів, як силос або гній, до ферментера. Для цього субстрат перемішується з твердим гноєм, рідкою гноївкою, технологічною рідиною біогазової установки або технічною водою.

Однак використання технічної води є найменш доцільним, що пов’язано зі збільшенням витратної частини. У свою чергу, технологічна рідина біогазової установки є умовно рекомендованою, оскільки може містити дезінфікуючі речовини, що можуть негативно впливати на мікроорганізми у ферментері біогазової установки.

Найбільш оптимальним вважається процес біогазового виробництва, який передбачає безперервну подачу субстрату з приймального резервуару до ферментера. А оскільки на сьогодні це технічно недосяжно та процес подачі субстрату є квазі-безперервним, необхідно максимально врегульовувати даний етап із налаштуванням оптимальної періодичності подачі субстрату до резервуару зброджування.