Способи поводження з відходами тваринництва та відповідальність - AgroBiogas

Визначені способи поводження з відходами тваринництва та відповідальність

Згідно Ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»:

Суб’єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення, у спосіб, що забезпечує можливість подальшого використання відходів як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людей.

Побічні продукти тваринного походження – туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження (гній, вміст травного тракту, жирова тканина, шлам з центрифуги або сепаратора від переробки молока, яйця, забиті курчата, кров тварин), що не призначені або визнані непридатними для споживання людиною.

Визначені способи поводження з відходами тваринництва

Побічні продукти тваринного походження повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома із  способів, що визначені законом.

Туші тварин, підозрюваних у зараженні та/або захворюванні на інфекційні хвороби; гній і вміст травного тракту повинні бути використані, оброблені або перероблені одним або кількома з таких способів:

  • використані для виробництва органічних добрив або покращувачів ґрунту;
  • компостовані або перетворені на біогаз;
  • перероблені на органічні добрива для внесення в ґрунт та покращувачі ґрунту;
  • використані в якості палива для спалення з попереднім обробленням або без такого оброблення;
  • оброблені шляхом стерилізації під тиском або іншими рівноцінними методами та використані для фармацевтичного, хірургічного, промислового або сільськогосподарського виробництва, крім виробництва кормів.

Відповідальність

Оператори ринку у разі порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження несуть адміністративну відповідальність, передбачену Законом України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною».

Розмір штрафу, в залежності від складу правопорушення, складає:

  • для юридичних осіб від 3 до 75 мінімальних заробітних плат (від 11169 грн. до 279225 грн.);

для ФОП – від 2 до 30  мінімальних заробітних плат (7446 грн. до  11690 грн.)