Що таке біогаз? - AgroBiogas

Біогаз є універсальним серед відновлюваних джерел енергії, оскільки придатний для виробництва електроенергії, теплової енергії. Що ж таке біогаз? Як він виробляється та які переваги має біогаз для нашого суспільства? Дізнайтеся більше тут.

Біогаз виробляється з біомаси. В якості сировини використовуються цілі рослини та рослинні рештки, рідка гноївка та твердий гній, а також органічні відходи, як осади стічних вод, харчові продукти та біовідходи.

Для виробництва біогазу з біомаси органічна речовина піддається процесам ферментації у спеціальних біогазових установках. В процесі зброджування утворюється газоподібний метан, горючий газ, який спочатку очищається від сторонніх газів, а далі перетворюється на енергетичні джерела відповідно до потреб.

Спалювання біогазу у когенераційних модулях (когенераторах) вивільняє енергію, яка до того була збережена у біомасі. Біоенергія з біогазу підходить для приводу двигунів, виробництва теплової та електричної енергії.

Біогаз з біомаси для транспорту, виробництва теплової та електричної енергії

Біогаз можна по-різному використовувати. Перш за все, біогаз використовується для виробництва електричної та теплової енергії. Коефіцієнт корисної дії біогазу є найвищим за так званого комбінованого виробництва теплової та електричної енергії, одночасного продукування тепла та електрики.

Після виробництва, очистки та обробки, біогаз може безпосередньо подаватись у мережу природного газу. Деякі біогазові станції експлуатують власні теплоелектростанції, що виробляють електричну та теплову енергію з біогазу, безпосередньо на місці, з метою забезпечення населених пунктів неподалік та промислові райони енергією.

Біогаз містить величезний потенціал, перш за все, завдяки своїй гнучкості та універсальності. У доповнення до подачі в мережу природного газу та локального виробництва теплової та електричної енергії, біогаз з біомаси також може використовуватись в якості палива.

До прикладу, автомобілі, що працюють на біогазі, вже являються реальною альтернативою бензиновим та дизельним транспортним засобам.

У порівнянні з іншими відновлюваними джерелами енергії, такими як енергія вітру або сонця, енергія з біомаси та біогазу має ще одну вирішальну перевагу. Біогаз можна не тільки безперервно виробляти, але й зберігати та накопичувати, і, відповідно, він – у постійному доступі.

Для сільського господарства біогаз – не просто додатковий фактор прибутку з вуглекислого газу (СО2), що раніше вивільнявся в атмосферу у вигляді твердого гною або рідкої гноївки, але й сприяє захисту клімату та стійкому виробництву енергії.